Skip to main content

Univerzitet u Sarajevu je u 2022 godini pokrenuo svobuhvatni projekat DigiEdu čiji je cilj razvoj visokokvalitetnog, inkluzivnog i dostupnog visokog obrazovanja.

Projekat je novčano podržan od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, UNICEF-a i USAID-a i Erasmus+ PARTISH projekta.

Ovaj program baziran je na uspješnim dugogodišnjim iskustvima naših članica iz domena savremenih trendova u učenju i podučavanja, uključujući e-obrazovanje, a posebno na iskustvima koja smo stekli tokom online nastave za vrijeme pandemije COVID -19, te na prepoznavanju potrebe da visoko obrazovanje prilagođavamo digitalnom dobu.   Da bismo postigli ciljeve i održivost u budućnosti, potreban nam je institucionalni okvir za profesionalni razvoj nastavnika, odnosno Resursni centar za e-obrazovanje. Ovaj okvir će obuhvatiti sve postojeće uspješne prakse nastavnika, programe profesionalnog usavršavanja (TRAIN), kao i nove kurseve koji će služiti našim nastavnicima da svojim radom doprinesu da Univerzitet u Sarajevu postane centar izvrsnosti i primjer kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH i regiji.

Uspostavom institucionalnog okvira za obuku svojih nastavnika i saradnika Univerzitet u Sarajevu će preuzeti aktivniju ulogu u: 

·         prepoznavanju, razmjeni i proširivanju postojećih dobrih praksi 

·         pružanje podrške članicama kroz obuku za korištenje alata za digitalno podržanu nastavu 

·         uspostavu okvira i smjernica za digitalno podržanu nastavu 

·         njegovanje saradnje između svih sudionika nastavnih procesa 

 

Onlajn platforma za unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika uključuje niz funkcija i resursa koji pomažu nastavnicima da unaprijede svoje veštine i ostanu aktuelni u svojoj oblasti. Neke od ovih karakteristika uključuju:

·         Online kursevi: Nastavnici mogu pohađati razne online kurseve o širokom spektru tema, kao što su upravljanje nastavnim procesom, razvoj nastavnog plana i programa, ocjenjivanje i još mnogo toga. Ovi kursevi su dizajnirani da budu interaktivni, zanimljivi i samostalni, omogućavajući nastavnicima da prolaze kroz kurseve tempom koji njima najviše odgovara.

·         Personalizirano učenje: Nastavnici mogu kreirati vlastiti put učenja odabirom resursa koji su najbolje usklađeni s njihovim potrebama, ciljevima i interesovanjima.

·         Pristupačnost: Platforma je dostupna svim nastavnicima, bez obzira na njihovu lokaciju ili nivo iskustva, i optimizirana je za sve uređaje, što je čini jednostavnom za korištenje.

·         Certifikacija: Platforma takođe nudi mogućnosti nastavnicima da steknu digitalni certifikat o završenom kursu.  

Plan za budući razvoj platforme


Naša je želja da ova platforma bude mjesto susreta i razmjene ideja i dobrih praksi. Stoga vas pozivamo da nam pomognete u izgradnji digitalne bibiloteke za sve nastavnike tako što ćet enam slati svoje različite resursa kao što su članci, video zapisi i druge najbolje prakse.


Last modified: Tuesday, 31 January 2023, 8:21 AM