Skip to main content

unsa

Dobrodošli na DigiEdu platformu za online učenje

Ova platforma je dizajnirana da nastavnicima pruži širok spektar izvora, alata i mogućnosti za unapređenje digitalnih i pedagoških kopetencija neophodnih za učenje i ppodaučavanje u 21. stoljeću. Pružajući nastavnicima pristup širokom spektru resursa i mogućnosti za unapređenje svojih vještina, ova online platforma ima za cilj da podrži nastavnike da postanu efikasniji edukatori i da im pomogne da ostanu aktuelni i relevantni u svojoj oblasti.

Uvod u nastavni dizajn

Pogledaj kurs

Definiranje ishoda učenja

Pogledaj kurs

Ciljevi održivog razvoja

Pogledaj kurs

Iskustva polaznike obuke "Jačanje pedagoških i digitalnih kompetencija nastavnika"

a
b
b

pic

Uvod u nastavni dizajn

Ovaj modul ima za cilj ponuditi uvod u nastavni dizajn, a polaznici će biti sposobni:

  • Definirati ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) model – Analiza, Dizajn, Razvoj, Implementacija i Evaluacija
  • Identificirati jednostavne korake do razvoja efektivnog nastavnog programa
  • Pripremiti listu odgovornosti članova tima za proces razvoja nastavnog programa
  • Low-latency market signals and alerts
  • Identificirati ključne principe nastavnog dizajna kao i koncepte koji će se primijeniti u svrhu efektivnog podučavanja
pic

Definiranje ishoda učenja

U ovom modulu ćete imati priliku naučiti o tome kako definirati efektivne ishoda učenja, te:

  • Identificirati različite tipove područja na koje se mogu odnositi ishodi učenja (kognitivne, psihomotorne, afektivne)
  • Identificirati odgovarajuće glagole pri definiranju ishoda učenja u ovisnosti od područja podučavanja i opštoj taksonomiji (Bloom, Dave ili Krathwohl)
  • Identificirati komponente ishoda učenja
  • Evaluirati ishode učenja da odredite da li su SMART.